Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna kurs syftar till att ge fördjupad kunskap kring faktorer som främjar hälsa och hur man kan arbeta med att stärka hälsa i olika sammanhang. Alla är vi exponerade för olika former av påfrestningar som kan leda till stress och ohälsa. Kunskap om hur vi kan hantera påfrestningar såväl i arbetslivet som i livet för övrigt blir ytterst relevant i ett samhälle som ständigt är i förändring. Kursen tar ett helhetsperspektiv på hälsa med fokus på främjande och ger fördjupad teoretisk förståelse utifrån det salutogena förhållningssättet. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet som svar på frågan vad skapar hälsa istället för vad orsakerna till sjukdom är. Kursen ger fördjupad kunskap om salutogen teoribildning, perspektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken t.ex. hälso- och sjukvården, vård och omsorg, skola, arbetsplatser. Kursen lägger även fokus på att reflektera kring det egna lärandet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-78400

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se