Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen förbereder för arbete med handläggning och utredning inom socialtjänstens verksamhetsfält främst biståndsbedömning SoL och LSS. Du bör ha erfarenhet av socialt arbete samt kunskaper i socialrätt.
Kursen är nätbaserad men har tre campusförlagda undervisningstillfällen på Högskolan Väst, varav det ena är introduktionsdagen och de andra två är obligatoriska tillfällen.
Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar i tillämpning av lagstiftning samt såväl muntlig som skriftlig kommunikation.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i socialt arbete, varav minst 7,5 hp socialrätt, eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15022

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Antal träffar: 3

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Elisabet Björquist

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se