Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen förbereder för arbete med handläggning och utredning inom socialtjänstens verksamhetsfält främst biståndsbedömning SoL och LSS. Du bör ha erfarenhet av socialt arbete samt kunskaper i socialrätt.
Kursen är nätbaserad men har tre campusförlagda undervisningstillfällen på Högskolan Väst, varav det ena är introduktionsdagen och de andra två är obligatoriska tillfällen.
Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar i tillämpning av lagstiftning samt såväl muntlig som skriftlig kommunikation.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i socialt arbete, varav minst 7,5 hp socialrätt, eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020