Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens vänder sig till dig som är eller vill verka som handledare i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Kursen syftar till att du, med utgångspunkt i din egen yrkesprofession och teorier om lärande, ska kunna analysera undervisningssituationer och val av handledningsstrategier, vid handledning av lärarstudenter. Målet är att du efter utbildningens slut ska vara väl förtrogen med såväl handledaruppdraget, som lärarutbildningarnas intentioner med VFU.
Undervisningen är till största del nätbaserad, med några träffar eftermiddag eller kvällstid, och du kommunicerar primärt med såväl lärare, som övriga kursdeltagare via Högskolan Västs lärplattform. Endast kursens introduktion och den obligatoriska slutexaminationen genomförs på Campus i Trollhättan.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Kvällstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-55152

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se