Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Kursens vänder sig till dig som är eller vill verka som handledare i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Kursen syftar till att du, med utgångspunkt i din egen yrkesprofession och teorier om lärande, ska kunna analysera undervisningssituationer och val av handledningsstrategier, vid handledning av lärarstudenter. Målet är att du efter utbildningens slut ska vara väl förtrogen med såväl handledaruppdraget, som lärarutbildningarnas intentioner med VFU.
Undervisningen är till största del nätbaserad, med några träffar eftermiddag eller kvällstid, och du kommunicerar primärt med såväl lärare, som övriga kursdeltagare via Högskolan Västs lärplattform. Kursens introduktion och obligatoriska slutexamination genomförs på Campus.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2018

HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Kvällstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-59477

START/SLUT

Från v.03 2018 till v.22 2018