Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kursen vänder sig till VFU handledare som har socionomstudenter och handlar om att förstå och diskutera handledningsuppdraget. Det görs med hjälp av teorier både om att vara handledd och vara handledare.
Kursen består av föreläsningar, förberedda seminarier där utvalda texter läses och diskuteras samt handledningstillfällen i grupp där erfarenheter av att vara handledare diskuteras.
Kursen ges online vid 6 tillfällen, företrädesvis mellan klockan 13.00-17.00.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Socionomexamen eller kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i socialt arbete.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-88053

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

EXTRA INFORMATION

Denna campuskurs kommer istället ges via distans.
Handledning av socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, Deltid, Distans, HSV600

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Bo Helsing