Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild över campus, från ett av våningsplanen. Foto.
Kursen ger en fördjupad kunskap om och problematiserar handledning av studenter. Du får också möjlighet att analysera och värdera dig själv som handledare och ditt eget lärande. I kursen fokuseras även hur våra normer och värderingar påverkar oss i relation till handledningsprocessen. Kursen är uppdelad i tre moduler där din roll som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Du arbetar självständigt med litteraturen och det undervisningsmaterial som finns att tillgå på kursens hemsida. Examinationsuppgifterna diskuteras i studentgrupper vid högskoleförlagda seminarium. Kursen är tvärprofessionell, vilket innebär att deltagare från olika vårdområden deltar. Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, fredag. Under kursen studeras kunskapssyn och kunskapsformer, kommunikation, relationer i handledningsprocessen, handledningsteorier och metoder för handledning. Kursen fokuserar även handledningsprocessens faser samt styrdokument för handledning. Under hela kursen diskuteras betydelsen av ett normmedvetet perspektiv.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-74033

START/SLUT

Från v.13 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs med schemalagda föreläsningar via Zoom varav tre examinationsseminarier samt kursintroduktion är obligatoriska. Utöver finns också inspelade föreläsningar.
Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, fredag.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Agneta Welin