Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen behandlas organisationers hälsoarbete utifrån ett Human Resource
Management perspektiv (HRM). Tonvikten ligger på innebörden och betydelsen av ett hälsopromotivt arbete
och relationen mellan verksamhets- och hälsofrågor. Arbetsmiljö behandlas ur såväl ett
fysiskt- som psykosocialt perspektiv, där nulägesanalyser genomförs ute i reella verksamheter. Dessutom ingår att utforma en handlingsplan avseende psykosocialarbetsmiljö. Kursen ger således praktiska verktyg för att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus