Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Är du intresserad av att fördjupa dig eller rentav ta ut en examen i informatik? Då kan du läsa nedanstående: Informatik fördjupning, 61-90 hp, som syftar till att skapa fördjupade kunskaper i ämnet informatik. Följande tre delkurser ingår:
  • Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp. Kursen beskriver informatiken som vetenskap samt tar upp forskningsmetodik. Du planerar ditt uppsatsarbete under kursen.
  • Konsekvenser av IT för individ, organisation och samhälle 7.5 hp. I kursen analyserar och söker du förståelse för hur IT påverkar individ och organisation, tex datorisering och hälsa, expertsystem, säkerhet, integritet och datorbrottslighet samt etiska aspekter av datorisering.
  • Examensarbete i informatik, 15 hp. Under denna kurs genomför du ett projekt med vetenskaplig relevans inom informatikområdet. Projektet redovisas som en vetenskaplig rapport och presenteras.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 75 hp i informatik eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus