Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Den rörliga bilden har under det senaste seklet tagit en allt större plats i våra liv. Filmvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där film och andra rörliga bilder studeras och analyseras utifrån såväl tekniska, estetiska, samhälleliga och kulturella aspekter. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur rörliga bilder kan förstås och användas i olika sammanhang. Filmens uttrycksmedel, publik- och målgruppsanalys och olika metoder för filmanalys bildar stommen i denna introduktionskurs där syfte är att träna upp en filmvetenskaplig begreppsapparat för att kunna diskutera och förstå hur rörliga bilder fungerar och påverkar oss i en alltmer audiovisuellt präglad kultur, där både film, television, spel, animation och sociala medier bildar en spännande mosaik. Kursen vänder sig till alla som har ett intresse för rörlig bild, men kan även läsas som en orienteringskurs för kulturarbetare, medieproducenter eller lärare som vill förkovra sig i fältet.
Kursen kan läsas både som enskild fristående kurs, eller tillsammans med Filmens historia, Fimgenrer och Den rörliga bilden i det digitala samhället (vardera om 7,5 hp, de sistnämnda ges vårterminen 19), vilket motsvarar en grundkurs i filmvetenskap (30 hp) som ger behörighet till vidare studier i ämnet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-22068

START/SLUT

Från v.36 2018 till v.45 2018

EXTRA INFORMATION

Studera på distans