Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den rörliga bilden har under det senaste seklet tagit en allt större plats i våra liv. Filmvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där film och andra rörliga bilder studeras och analyseras utifrån såväl tekniska, estetiska, samhälleliga och kulturella aspekter.
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur rörliga bilder kan förstås och användas i olika sammanhang. Filmens uttrycksmedel, publik- och målgruppsanalys och olika metoder för filmanalys bildar stommen i denna introduktionskurs där syfte är att träna upp en filmvetenskaplig begreppsapparat för att kunna diskutera och förstå hur rörliga bilder fungerar och påverkar oss i en alltmer audiovisuellt präglad kultur, där både film, television, spel, animation och sociala medier bildar en spännande mosaik.
Kursen vänder sig till alla som har ett intresse för rörlig bild, men kan även läsas som en orienteringskurs för kulturarbetare, medieproducenter eller lärare som vill förkovra sig i fältet.
Kursen kan läsas både som enskild fristående kurs, eller tillsammans med Filmens historia, Fimgenrer och Den rörliga bilden i det digitala samhället (vardera om 7,5 hp), vilket motsvarar en grundkurs i filmvetenskap (30 hp) som ger behörighet till vidare studier i ämnet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-12098

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Studera på distans
Kursen ges helt nätbaserad. Det är förinspelade föreläsningar som publiceras på DisCo löpande under kursen och de kan man ta del av när man vill. Det kommer att vara en inlämning och seminarium varannan vecka, på diskussionsforum där studenterna kan kommentera och diskutera varandras alster, samt få feedback från oss lärare. Ej obligatoriskt, men starkt rekommenderat! En hemtentamen är det som examineras. Teknik som används är Youtube, forum på DisCo, eventuellt Skype. (Allt är inte helt klart ännu.)

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Midhat Ajanovic Stefan Tidlund

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se