Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Vi lever i ett internationaliserat informations- och kommunikationssamhälle med ett väl utbyggt kommunikationsnät. Vi når varandra snabbt via e-post, mobil eller SMS. Nya mötesforum skapas, vi chattar med obekanta och kontakter knyts över långväga avstånd. Har därmed också dialogen utvecklats? Har vi blivit bättre på att kommunicera i kvalitativt avseende? Hur går samtalen till och vad pratar vi egentligen om? Vad innebär det att studera kommunikation ur ett vetenskapligt perspektiv? Inom akademin är det få områden som fångat så mycket uppmärksamhet, de senaste åren, som interpersonell kommunikation. Studier har visat klara och tydliga samband mellan effektiva kommunikativa kunskaper och livskvalitet. Det har visat sig att kommunikativa färdigheter har förbisetts vid utbildning av många professionella grupper där kommunikation har stor betydelse vid yrkesutövningen. I denna kurs kombinerar vi kunskaper inom kommunikationsteori med praktisk tillämpning och spänner därmed över både forskning, teori och praktik.
Undervisningen utgår från kursdeltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter som, i samspelet med de övriga deltagarna samt lärarna, bearbetas tillsammans med nya kunskaper. Som kursdeltagare ges Du både inflytande över och ansvar för såväl undervisningens innehåll och uppläggning som det egna lärandet och kunskapssökandet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-55040

START/SLUT

Från v.35 2021 till v.02 2022

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Lenah Skärstrand Lenah Skärstrand