Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Att ha bra kvalitet på produkter och tjänster är nödvändigt för alla typer av företag och organisationer. Denna kurs lär ut grunderna i kvalitetsutveckling. Kursens fokus är på enkla men ändå mycket kraftfulla kvalitetsverktyg och arbetssätt som om de används på rätt sätt kan väsentligt minska kvalitetsbristkostnaderna.
Kursen är nätbaserad, men skriftlig salstentamen äger rum på campus. Det finns möjlighet att skriva tentamen på annat lärosäte/lärcentrum. Detta ska då ske vid samma klockslag även om du är i annan tidzon. Tentamen på annat lärosäte/lärcentrum ombesörjs av studenten.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans