Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med diabetes, i alla vårdande sammanhang. I relation till diabetes, omvårdnad och egenvård behandlas pedagogik och didaktik. Livsvärldsteori, pedagogiska begrepp och traditioner diskuteras i relation till lärande vid diabetessjukdom i livets olika åldrar och skeenden. Evidensbaserad och personcentrerad vård samt kvalitetsarbete inom diabetesvård diskuteras och problematiseras. Diabetesvård och samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård behandlas. Vidare diskuteras det etiska patientperspektivet i relation till bedömning och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar och komplikationer. Hälsofrämjande och förebyggande arbete vid diabetes samt metoder för att stärka egenvårdsförmåga diskuteras. Diabetessjuksköterskans roll, ledarskap och samverkan i team behandlas.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar i kursen Avancerad vård vid diabetes, 15 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-78451

START/SLUT

Från v.03 2021 till v.22 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se