Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med diabetes, i alla vårdande sammanhang. I relation till diabetes, omvårdnad och egenvård behandlas pedagogik och didaktik. Livsvärldsteori, pedagogiska begrepp och traditioner diskuteras i relation till lärande vid diabetessjukdom i livets olika åldrar och skeenden. Evidensbaserad och personcentrerad vård samt kvalitetsarbete inom diabetesvård diskuteras och problematiseras. Diabetesvård och samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård behandlas. Vidare diskuteras det etiska patientperspektivet i relation till bedömning och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar och komplikationer. Hälsofrämjande och förebyggande arbete vid diabetes samt metoder för att stärka egenvårdsförmåga diskuteras. Diabetessjuksköterskans roll, ledarskap och samverkan i team behandlas.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad och fullgjorda kursfordringar i kursen Avancerad vård vid diabetes, 15 hp samt svenska 3 eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-74042

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisningen genomförs med ett mindre antal obligatoriska campusförlagda tillfällen per termin. Övriga undervisningsmoment genomförs digitalt via Zoom på schemalagda dagar (tisdagar).

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter