Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två studenter som pratar med varandra utanför campusbyggnad. Foto.

Läs och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

Den här kursen är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av behöriga förskolelärare verksamma i förskoleklass i grundskolan, med huvudmannens intygande.

Kursens syfte

Kursen syftar till att få möjlighet att utveckla kunskaper om elevers tidiga läs- och skrivutveckling utifrån aktuell forskning och styrdokument. Vidare belyser kursen hur deltagarna kan arbeta med elever om innehåll och budskap i olika typer av texter för att utveckla motivation och elevernas tilltro till sin språkliga förmåga. Kursen behandlar även vikten av uppföljning och bedömning av läsning och skrivande för fortsatt lärande.

Målgrupp

För dig med förskollärarexamen som är är verksam i förskoleklass i grundskolan.

Undervisningsform

Kursen ges helt på distans, men med obligatoriska träffar i e-klassrum. Kursen ges på kvartsfart (25%).

Möjlighet till validering

Den som läser uppdragsutbildning som sker på uppdrag av Skolverket, har rätt att få sin ansökan om tillgodoräknande prövad. För validering och tillgodoräknande använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. När du har blivit antagen får du information om hur du går tillväga vid tillgodoräknande och validering.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta studievägledare Agneta der Nederlanden

Länk till huvudmannaintyg

Läs gärna mer på Skolverkets hemsida, där du också hittar blanketten för huvudmannaintyget: Skolverket

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

En förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet samt vara anställd för undervisning i förskoleklass.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-U1497

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.03 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter