Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen Ledarskap 7,5 hp behandlar ledarskap utifrån ett teoretiskt och reflekterande perspektiv med fokus på hur fenomenet och begreppet ledarskap kan betraktas och förstås utifrån olika synsätt och modeller inom traditionell och aktuell forskning. Dessutom diskuteras betydelsen av kommunikation, makt och kön relaterat till ledarskap i organisationer.
Kursen bedöms genom skriftliga individuella uppgifter och en grupprapport om ledarskap. Rapporten följer akademiska krav på innehåll, språk och form och presenteras muntligt och skriftligt vid ett seminarium som även inkluderar en kritisk granskning av andra studenters rapporter.
Kurslitteratur och undervisning är på engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-12099

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna Karin Olsson Karin Högberg

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se