Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar ledarskap främst utifrån ett teoretiskt och reflekterande perspektiv på hur fenomenet och begreppet kan betraktas och förstås utifrån olika synsätt och modeller, kompletterat med ett praktiskt perspektiv på hur ledarskap utövas i organisationer av olika slag. I kursen ingår en översikt av ledarskapsforskningen och dess historik samt ledarskap i moderna organisationer. Kursen examineras genom en ingående litteraturstudie, vars inriktning väljs av studenterna själva. Studien presenteras och försvaras i seminarieform i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurslitteratur och undervisning är på engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-12041

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.45 2019

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna Karin Olsson Karin Högberg

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se