Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Kursen behandlar ledarskap utifrån ett teoretiskt och reflekterande perspektiv med fokus på hur fenomenet och begreppet ledarskap kan betraktas och förstås utifrån olika synsätt och modeller inom traditionell och aktuell forskning. Dessutom diskuteras betydelsen av kommunikation, makt och mångfald relaterat till ledarskap i organisationer.
Kursen bedöms genom skriftliga individuella uppgifter och en grupprapport om ledarskap. Rapporten följer akademiska krav på innehåll, språk och form och presenteras muntligt och skriftligt vid ett seminarium som även inkluderar en kritisk granskning av andra studenters rapporter.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-88042

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.44 2023

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter