Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurspaket ledarskap och organisation, 15 hp omfattar två kurser.
Mål för kursen Ledarskap är att utveckla kunskap och förståelse för ledarskapets möjligheter och begränsningar i moderna organisationer. Kursen behandlar ledarskap sett från olika teoretiska perspektiv, kommunikation och etiska aspekter. Kursen erbjuder studenterna möjlighet att diskutera och analysera olika aspekter av ledarskap genom olika metoder där så väl forskning som praktiska exempel förekommer. Examinationsuppgifterna följer akademiska krav avseende innehåll, språk och form.
Kursmålen för Organsiation och ledarskap är fördjupad kunskap och förståelse för organisationsmodeller genom att fokusera på begrepp som organisationskultur och ledarskap. Syftet är att analysera verklliga organisationer och organisationsprocesser betraktade utifrån olika teoretiska perspektiv. Studenterna förutsätts arbeta i mindre grupper och genomföra en empirisk studie av en verklig organisation, för att därefter presentera en uppsats som ska följa akademiska krav avseende innehåll, språk och form.
Kurspaketet ges på engelska.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Engelska B/6 samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kursen OVA100 Organisations- och vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus