Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen fokuserar tre delområden inom logistiken:
  • inköp och leverantörsutveckling (t.ex. policy, inköpsstrategi, taktisk och operativ upphandling, leverantörsutveckling, konkurrens eller partnerskap)
  • lagerstyrning/MPS (fysisk lagerorganisation och lageradministration, teorier och modeller för styrning av lager och materialflöden)
  • distribution och transporter (analys av distributionsflöden med avseende på volymer, sändningsstrukturer, marknader, leveransservicekrav etc.).
Kursen tar även upp miljöaspekter. Målet är att du ska ges träning i kritiskt och kreativt tänkande för att kunna identifiera och formulera lösningar inom ovannämnda logistikområden.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
LOA200-Logistik I eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Utan sammankomster

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-15058

START/SLUT

Från v.04 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Skriftlig salstentamen på campus i Trollhättan.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Oskar Jellbo

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se