Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
Kursen är avsedd för dig som vill lära dig använda statistiska verktyg och metoder, vilka är betydelsefulla för tillämpningar inom många områden, såsom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Kursen börjar med en introduktion till sannolikhetslära, slumpvariabler och några grundläggande fördelningar. Därefter behandlas statistisk slutledning, skattningar, konfidensintervall, hypotesprövning och regressionsanalys.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkänt resultat från följande kurs/kurser: MAA171 Matematik II, 7.5 hp alternativt LDE200 Linjär algebra och derivator 7,5 hp och IDF200 Integraler och differentialekvationer 4,5 hp eller MAA111 Matematik, baskurs, 7.5 hp alternativt ALE100 Algebra och envariabelanalys I 7,5 hp eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus