Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen riktar sig till dig som önskar fördjupade kunskapar inom sjukdomslära och farmakologi och som vill erhålla rätten att förskriva vissa läkemedel. Kursen är en fristående kurs som bedrivs på halvfart och ges på avancerad nivå. Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Du kommer under kursen få fördjupad kunskap och förståelse för farmakologiska principer inom farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsbiverkningar och interaktioner. Rådgivning samt bedömning av hur ordinerat läkemedel skall administreras och beredas samt kunskap om korrekt dosering ingår också. I kursen behandlas ämnet sjukdomslära och speciell farmakologi riktat mot de sjukdomsområden som ingår i sjuksköterskans förskrivningsrätt. Undervisning om vaccination berörs och bearbetas i kurs. Studierna tar utgångspunkt i den medicinska vetenskapen. Viktiga hörnstenar i kursen är dessutom ett förhållningssätt där helhetssyn, personcentrering, etik och normmedvetenhet beaktas. Genom studierna förbereds du på att självständigt kunna bedöma symtom på sjukdomstillstånd, att diagnosticera och förskriva vissa läkemedel, utvärdera samt uppföljning utgående från sjuksköterskans förskrivningsrätt. I kursen ingår bland annat övningar på Klinisk Lärande Center men också övningar i korrekt användande av läkemedelsinformation och interaktionsanalys via FASS och Janusmed. Vidare kommer lagstiftning relevant för förskrivningsrätt och läkemedelshantering att behandlas och bearbetas.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad samt svenska 3 eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-78009

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter