Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och har behov av fördjupad kunskap om patienter med astma, allergi och KOL-problematik. Kursen innehåller lungfysiologi, immunologi, samt specifik farmakologi och är uppdelad i två delar, en medicinsk del och en omvårdnadsdel, kursen startar med den medicinska delen. Kursen ger dig möjlighet att förstå och analysera samband mellan patologiska/patofysiologiska förändringar som uppstår vid sjukdomarna astma, allergi och KOL. Diagnostiska utredningar som exempelvis spirometri, medicinska behandlingar och uppföljningar genomgås. När du som sjuksköterska vårdar patienter med astma, allergi eller KOL, bör du kunna identifiera patientens komplexa vårdbehov och kunna bedöma och reflektera över risker i sjukdomsutvecklingen. Kursen tillhandahåller redskap för att kunna identifiera och förebygga dessa vårdbehov. Du kommer även att få möjlighet till fördjupning i begreppet följsamhet. Kursen tillämpar ett evidensbaserat förhållningssätt i samband med astma, allergi och KOL.
Att ha sjukdomar som astma, allergi eller KOL kan innebära stora utmaningar både för personen som drabbas och för personalen. Utifrån detta berör kursen omvårdnad som till exempel bemötande, personcentrerad vård och normkritiskt förhållningssätt, pedagogiska utmaningar, rökning, aktivitetens och nutritionens betydelse, samt förebyggande åtgärder mm. Kursen tar också upp teamarbete och förbättringsarbete vilket också examineras.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Filosofie kandidatexamen om minst 180 hp i vårdvetenskap, omvårdnad, medicin eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-74066

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs med schemalagda föreläsningar och lektioner via Zoom på tisdagar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Christina Karlsson