Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maximerar vår vinst och minimerar risktagandet. Som medborgare i ett land påverkas våra liv av de beslut som statsmakten tar såsom beslut om skatter, beslut om utgifter på vård och utbildning, beslut om räntor, beslut som påverkar arbetslöshet, inflation och tillväxt. Trots de bekväma liv som många människor i den industrialiserade världen lever är det fortfarande många utmaningar som vi står inför. Vår ekonomi går fortfarande igenom periodvisa recessioner och vi lider fortfarande av arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet samt av upprepade attacker på de internationella finansiella marknaderna. Dessutom har gapet mellan rika och fattiga ökat betydligt i många länder.
Huvudmålet i detta kurspaket är att introducera den nationalekonomiska disciplinen och att ge en grundläggande förståelse av hur ekonomier fungerar. Detta kräver en blandning av ekonomisk teori och verklighetsnära tillämpningar.
Målet är inte i första hand att beskriva det ekonomiska landskapet utan mer att förklara och analysera processerna, vilka gör det möjligt för studenterna att förstå händelser som nyligen inträffat och sådana som kommer att inträffa.
Paketet innehåller följande kurser om vardera 7.5 hp:
  • Mikroekonomi: Kursen beskriver hur individer, företag och organisationer fördelar resurser så effektivt som möjligt och analyserar hur priser påverkas av konkurrens samt hur marknadsmisslyckanden påverkar välfärdsstaten.
  • Makroekonomi: Kursen undersöker ekonomin i sin helhet. Den behandlar begrepp såsom aggregerad efterfrågan och aggregerat utbud, bruttonationalprodukt, bestämningsfaktorer för ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation, finansiella marknader, penning- och finanspolitik.
  • Internationell ekonomi: Kursen börjar med att analysera fördelarna med internationell handel och därefter analyseras handelskvoter, tullar och olika strategier för handel och utveckling.
  • Finansiell ekonomi: Kursen handlar om de byggstenar och tillämpade tekniker som behövs inom områden för finansiering, investering, finansiella institutioner och företagsfinansiering. Den lägger därmed grunden för mer specialiserade kurser som har ett mer avgränsat fokus.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A med godkänt resultat. Undantag från svenska. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/Vux12 samt Matematik 3b alternativt 3c och Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2 med godkänt resultat. Undantag från Svenska. Områdesbehörighet 4/A 4.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus