Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Kursen vänder sig till färdiga sjuksköterskor samt programstudenter i sjuksköterskeutbildning och som önskar skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnad av sjuka barn. Innehållet omfattar bland annat bedömning och åtgärd vid vanliga omvårdnadsproblem och symtom hos sjuka barn, relaterat till ålder och utveckling. Frågor som rör barnkonventionen, normer i barnsjukvård samt etiska frågeställningar i samband med att ett barn är sjukt och behöver vård kommer också att beröras.
I kursen ingår det 4 dagar fältstudier (VFU).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk vetenskap inom Sjuksköterskeprogrammet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

HÖST 2024

HÖST 2024

VÅR 2025

VÅR 2025

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-73924

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.07 2024

EXTRA INFORMATION

VFU genomförs i form av en fältstudie som sker under 4 dagar vid avdelning med inriktning barnsjukvård på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg eller NÄL. Dina pass kan ske dagtid, kvällstid eller nattetid samt helg. Du som ska göra VFU inom barn och ungdomssjukvård måste för chef/handledare vid vårdenheten kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter