Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Kursen vänder sig till färdiga sjuksköterskor samt programstudenter i sjuksköterskeutbildning och som önskar skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnad av sjuka barn. Innehållet omfattar bland annat bedömning och åtgärd vid vanliga omvårdnadsproblem och symtom hos sjuka barn, relaterat till ålder och utveckling. Frågor som rör barnkonventionen, normer i barnsjukvård samt etiska frågeställningar i samband med att ett barn är sjukt och behöver vård kommer också att beröras.
I kursen ingår det 4 dagar fältstudier (VFU).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk vetenskap inom Sjuksköterskeprogrammet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-73923

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.39 2023

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter