Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till färdiga sjuksköterskor samt programstudenter i sjuksköterskeutbildning och som önskar skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnad av sjuka barn. Innehållet omfattar bland annat bedömning och åtgärd vid vanliga omvårdnadsproblem och symtom hos sjuka barn, relaterat till ålder och utveckling. Frågor som rör barnkonventionen, normer i barnsjukvård samt etiska frågeställningar i samband med att ett barn är sjukt och behöver vård kommer också att beröras.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk vetenskap inom Sjuksköterskeprogrammet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-71759

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.40 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på helfart. Kursen innehåller VFU i form av 2 dagars fältstudier under andra kursveckan. VFU genomförs vid vårdavdelningar och mottagningar för barn under 18 år, dvs. antingen vid NÄL i Trollhättan eller vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg. Om du har särskilda skäl för val av placeringsort ansöker du om detta innan kursstart.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Anna-Lena Eklund Åse Boman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

Kursplanen är ej publicerad