Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till färdiga sjuksköterskor samt programstudenter i sjuksköterskeutbildning och som önskar skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnad av sjuka barn. Innehållet omfattar bland annat bedömning och åtgärd vid vanliga omvårdnadsproblem och symtom hos sjuka barn, relaterat till ålder och utveckling. Frågor som rör barnkonventionen, normer i barnsjukvård samt etiska frågeställningar i samband med att ett barn är sjukt och behöver vård kommer också att beröras.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng (hp) i omvårdnad samt 15 hp i medicinsk vetenskap inom Sjuksköterskeprogrammet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-77988

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.40 2019

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på helfart med två- tre schemalagda dagar per vecka. Kursen innehåller även 2 dagars fältstudier under tre av veckorna.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Malin Berghammer Åse Boman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se