Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Målgrupp: Sjuksköterskor som möter barn och vuxna med inkontinens vid blås- och tarmfunktionsproblem.
Kursens huvudsakliga innehåll avser omvårdnad av personer med inkontinens vid blås- och tarmfunktionsproblem. I kursen studeras patientens omvårdnad och behandling som värderas utifrån mänskliga behov och till den totala livssituationen. Behovet av åtgärder identifieras och bedöms. Utredning initieras av patientens problem, samordnas, följas upp och utvärderas, kopplat till aktuella författningar. Kursen ger kunskap i att kunna förskriva förbrukningsartiklar ur ett individ så väl som samhällsperspektiv.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus