Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad. När du som sjuksköterska vårdar patienter med astma, allergi eller KOL bör du kunna att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad omvårdnad och i förekommande fall även samarbeta med andra yrkeskategorier gällande astma, allergi och KOL. Du bör också ha insikt i aktuella forsknings- och styrdokument med koppling till sjuksköterskans ansvarsområde inom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Det rekommenderas att först gå Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 hp, AKO600.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-77912

START/SLUT

Från v.14 2020 till v.23 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Christina Karlsson Maria Emilsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se