Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete samt omvårdnad av människor med omfattande vårdbehov som vårdas i hemmet. Kursen ingår i det obligatoriska kursinnehållet i utbildningen specialistsjuksköterska, inriktning distriktsköterska. Kursen ger förberedelser till att självständigt kunna bedöma, planera, åtgärda och följa upp patienter med komplexa vårdbehov samt genomföra hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och egenvårdsförbättrande bedömningar och åtgärder. I kursen ingår bland annat fördjupade kunskaper att arbeta evidensbaserat vid multisjuklighet som syftar till att främja och bevara hälsa. Vidare ingår också fördjupade kunskaper om vaccinationer, tillämpning av omvårdnad och behandling i hemmiljö för att kunna identifiera, bedöma och värdera behovet av hälso- och sjukvård samt att kunna ta initiativ till insatser utifrån behovet av vård. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 4,5 hp ingår i kursen, som fördelar sig på två perioder omfattande 30 respektive 60 timmar.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-77033

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Margareta Karlsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se