Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Denna kurs är en fördjupning och vidareutveckling av kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv. Vissa grundläggande delar från kursen kommer att återkomma här.
Vi har nu på Högskolan Väst genomfört sex kurser med rubriken ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – En kurs om hållbart arbetsliv”. Kursen har varit helt nätbaserad och gått på kvartsfart. Denna kurs har haft fokus på att få en grundläggande teoretisk grund kring organisationshälsa som handlar om att förstå kopplingarna mellan verksamhet, arbetsmiljö och hälsa. Sen har vi lagt lite extra fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö samt förståelsen av innebörden i att fokusera på att förebygga ohälsa respektive att främja hälsa – examinationsuppgift nr ett. Uppgift två innebar att göra en beskrivning av verksamheten och villkoren här för att sedan göra en nulägesanalys av arbetsmiljön och hälsoläget för att utifrån denna analys prioritera 1-2 frågeställningar som sedan skulle omvandlas till mål och strategier för att slutligen ge underlag för en handlingsplan. Intresset har varit mycket stort för kursen och våra erfarenheter av alla examinationsuppgifter tyder på att det finns stort engagemang och vi har fått tagit del av många intressanta berättelser och analyser av hur det ser ut i dagens arbetsliv.
Vi vill med denna kurs ta frågorna ytterligare ett steg för att ge stöd och vägledning och kompetens för hur man kan skapa ”Healthy Workplaces” som bygger på en modell som är vägledande för tanke och handling och som tagits fram av WHO (World Health Organisation) 2010. Denna modell används globalt för att värdera hur bra olika organisationer lyckats med att skapa ”Healthy Workplaces”.
Syftet är att ni här får en vägledande huvudstruktur – modellen – att orientera er efter och där vi sedan utvecklar kunskapen kring de olika delarna här. Ni får också vägledning hur ni kan tänka och göra för att omsätta till handling – ”a model for action”.
Innehållet kommer att handla om en generell förståelse för dagens arbetsliv och utmaningar kopplat till detta, en beskrivning av modellen och en fördjupning av de olika delarna i modellen, en vägledning hur man kan gå från modell till praktik och handling där vi ger er verktyg kring att leda förändring och lärande. Vi kommer att ha två examinationsuppgifter / inlämningsuppgifter som bygger på att ni er egen organisation - eller någon ni får tillgång till att hjälpa i detta arbete - gör en självvärdering utifrån modellen (som också används i den globala processen) och en där ni gör en fördjupad analys av någon del som ni vill utveckla och som utmynnar i hur detta skall ske i praktiken. Vår pedagogiska idé är arbetsintegrerat lärande – AIL – som handlar om att kombinera nya teoretiska kunskaper med erfarenhetsbaserad kunskap (praktiskt tillämpa) för att utveckla kompetens.
Målgrupper för denna utbildning är politiker (ytterst ansvariga för arbetsmiljön i offentlig sektor), chefer och ledningsgrupper, stödprocesser som HR, verksamhetsutvecklare, fackliga företrädare, medarbetare som arbetar med eller har särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor och hälsa samt personer verksamma inom företagshälsovård. Även studenter som går utbildningar med relevans för ”Healthy Workplaces” kan ha nytta av denna kurs. Kursen ges som nätkurs på kvartsfart.
Arbetsintegrerat lärande Kursen har en starkt AIL-profil (arbetsintegrerat lärande) vilket innebär att erfarenhetsbaserad kunskap kombineras med teoribaserad kunskap.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-72944

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs via inspelade föreläsningar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter