Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen förbereder dig inför att självständigt kunna ansvara för bedömning, planering, åtgärder och uppföljning i samråd med patienter, och deras närstående, i palliativ vård. Vidare förbereds du för att i vårdandet kunna utföra avancerade undersökningar och behandlingar samt att hantera medicinteknisk utrustning som förekommer i palliativ vård. Kursen ger fördjupade kunskaper om diagnoser, symtom, besvär och behandlingar i palliativ vård. Vidare ges fördjupade kunskaper om samverkan, den palliativa vårdens värdegrund, personcentrerat och etiskt förhållningssätt, mänskliga rättigheter, hållbarhet i vårdandet samt patientsäkerhet i relation till palliativ vård.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-70063

START/SLUT

Från v.36 2019 till v.03 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Johanna Selin månsson Margareta Karlsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se