Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under kursen behandlas pedagogiken som disciplin, dess historia och dess utveckling. Inom ramen för ett arbetsintegrerat lärande behandlas, för ämnet, sådana centrala begrepp som kunskap och lärande. Betoningen ligger på vuxnas lärande och utgångspunkten är relationen mellan teori och praktik i arbetslivet. Kursen syftar till förståelse för de olika påverkansprocesser som kan undersökas inom ramen för ett pedagogiskt perspektiv.
Kurspaketet består av tre kurser, som också kan sökas fristående:
  • Pedagogik nivå 1-30: Pedagogik som teori och praktik, 15 hp
  • Pedagogik nivå 1-30: Lärande i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 hp
  • Pedagogik nivå 1-30: Vetenskapligt förhållningssätt, 7,5 hp
I samtliga kurser utgår vi från en erfarenhetsbaserad dialog som sedan lyfts för att förankras i teorin. Den parallella lärandeprocessen tydliggörs och kurserna avslutas med varierande examinationsformer.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus