KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET

Kurskod Benämning Anm.kod Kursstart Studieort Studietakt
PTP100 Pedagogik, nivå 1-30 hp: Pedagogik som teori och praktik L1510 Höst 2019, vecka 36-45
15 hp
Trollhättan Heltid
PLF100 Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv L1511 Höst 2019, vecka 46-50
7.5 hp
Trollhättan Heltid
VEF100 Pedagogik, nivå 1-30 hp: Vetenskapligt förhållningssätt L1509 Höst 2019, vecka 51-03
7.5 hp
Trollhättan Heltid