Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet med kursen är att utveckla förståelse för hur förändringsprocesser i organisationer/verksamheter initieras, styrs och granskas. Centrala begrepp och teorier inom lärande och kompetensutveckling i arbetslivet behandlas i syfte att skapa medvetenhet om strategier för kompetensutveckling. Problem med utgångspunkt i arbetslivspedagogisk forskning definieras och formuleras med målet att skapa en fördjupad förståelse för forskning inom det pedagogiska fältet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i Pedagogik 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15009

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Eva Löfvendahl Lenah Skärstrand

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se