Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet med kursen är att utveckla förståelse för hur förändringsprocesser i organisationer/verksamheter initieras, styrs och granskas. Centrala begrepp och teorier inom lärande och kompetensutveckling i arbetslivet behandlas i syfte att skapa medvetenhet om strategier för kompetensutveckling. Problem med utgångspunkt i arbetslivspedagogisk forskning definieras och formuleras med målet att skapa en fördjupad förståelse för forskning inom det pedagogiska fältet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i Pedagogik 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15009

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se