Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under kursen fördjupar du din förståelse för och får kunskaper om de vetenskapliga frågeställningarna och problemområdena inom pedagogikämnet. Stor vikt läggs vid de kvalitativa och kvantitativa verktyg som används i syfte att empiriskt undersöka ämnet. Under kursen förs resonemang om forskningsetiska frågor i relation till olika moment på kursen. Vidare ska du självständigt och på ett vetenskapligt sätt kunna planera, genomföra och rapportera en forskningsuppgift.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Pedagogik varav godkänt resultat på metodkurs om 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) och uppsatsarbete 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus