Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur ser samspelet mellan lärande och omvärld ut? Hur påverkar traditioner, förväntningar och den kommunikativa miljön lärandet i vuxen- och arbetslivet? I kursen studeras kunskap och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Kursens fokus ligger på lärandets villkor i arbetslivet. Frågor om lärande och förändring inom olika typer av verksamheter behandlas och miljöns betydelse för såväl kollektiv som individuell kunskapsinhämtning diskuteras. Utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv studeras förändrade former av lärande som ett resultat av omvärldens krav och möjligheter. I ett föränderligt arbetsliv är kunskap om lärande och kompetensutveckling avgörande.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15044

START/SLUT

Från v.46 2019 till v.50 2019

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Lenah Skärstrand Lenah Skärstrand

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se