Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är vetenskap? Finns det någon annan kunskap än vetenskaplig kunskap? Vad skiljer vetenskapligt kunskapssökande från det vardagliga kunskapsinhämtandet? Vad är pedagogik? Vad är vetenskapligt inom pedagogiken? Kursen är en inkörsport till pedagogikämnet samtidigt som den ger en samhälls- och beteendevetenskaplig grund som är användbar i såväl utbildning som arbetsliv. Förståelse för ett systematiskt kunskapssökande grundläggs genom att vetenskapliga texter bearbetas och granskas i syfte att utveckla ett eget skrivande. Kursen syftar till att utveckla en förståelse för pedagogikens vetenskapliga roll och samspel med det omgivande samhället.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus