Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personalekonomiområdet behandlar hushållning med mänskliga resurser för att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås. Kursen Personalekonomi I syftar till att utveckla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Här ingår en helhetssyn på rekrytering, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling, ledarskap och liknande aktiviteter i ett modernt personalarbete. Detta kan ske genom att tydliggöra dels personalens verkliga ekonomiska värde, dels tillgängliga handlingsalternativ med stöd av kvantitativa och kvalitativa argument.
Kursen ger grundläggande kunskap om begrepp inom ekonomisk kalkylering. Utifrån det görs personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och eget projektarbete. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus