Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild
Personalekonomiområdet behandlar hushållning med mänskliga resurser för att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som ekonomiska mål kan uppnås. Kursen Personalekonomi I syftar till att utveckla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Här ingår en helhetssyn på rekrytering, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling, ledarskap och liknande aktiviteter i ett modernt personalarbete. Detta kan ske genom att tydliggöra dels personalens verkliga ekonomiska värde, dels tillgängliga handlingsalternativ med stöd av kvantitativa och kvalitativa argument.
Kursen ger grundläggande kunskap om begrepp inom ekonomisk kalkylering. Utifrån det görs personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och eget projektarbete. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 april 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-17503

START/SLUT

Från v.36 2018 till v.03 2019

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Leif Berndtsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se