Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En hand som bläddrar i bok. Foto.
Kursen riktar sig mot undervisande personal i akademin eller handledare till studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och har fokus på portfoliometoden och hur denna metod kan användas för ett arbetsintegrerat lärande (AIL). Kursen läggs upp i form av nio teman. I det första temat beskrivs portfoliometodens teoretiska och praktiska grunder. Därefter följer åtta teman som tillsammans bygger upp en teoretisk och praktisk struktur för metoden och avslutas med ett tema som handlar om portfoliometoden som en metod för AIL. För varje tema finns en tillämpningsuppgift där kursdeltagaren tillämpar temat i sin kurs eller verksamhet. Varje tema består av en filmad modul som finns tillgänglig på kursens Canvassida. Modulen innehåller en teoretisk och en praktisk genomgång av respektive tema. Tillämpningsuppgiften består av att kursdeltagaren ska omsätta respektive innehåll i praktiken, framför allt i den kurs eller verksamhet som kursdeltagaren undervisar eller verkar i. Till tillämpningsuppgiften finns tre till fyra reflektionsfrågor som har fokus på själva implementeringen av respektive tema i undervisningen/kursen/verksamheten. Svaren på dessa reflektionsfrågor dokumenteras i en egen portfolio som också utgör grund för kursens examination. För att kunna genomföra de tillämpningsuppgifter som ingår i kursens examination bör det finnas möjligheter till undervisning av studenter på högskola/universitet eller handledning i kliniska handledningssituationer.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Samt svenska 3.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-73706

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

EXTRA INFORMATION

Kursintroduktion och ett examinerande seminarium som avslutning sker schemalagt via zoom.
Övrig undervisning genomförs via inspelade föreläsningar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter