Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sex studenter som pratar med varandra i utemiljö. Foto.
Produktionsledning handlar om hur gods och tjänster produceras. Allt du äter, sitter på, använder, läser och alla kläder du bär, kommer till dig tack vare produktionsledare som organiserat produktionen av dessa. Alla böcker du lånar på biblioteket, varje behandling du får på sjukhuset och varje service du förväntar dig i affärerna - har producerats. Människor som organiserar denna "produktion" kallas inte alltid produktionsledare men det är vad de verkligen är. Och det är vad denna kurs handlar om - uppgifter, områden och beslut i dessa ledare arbetar med och som gör tjänster och produkter som vi alla är beroende. Denna kurs i produktionsledning av handlar om utformning och hantering av produkter, processer, tjänster och försörjningskedjor. Den avser utveckling och utnyttjande av resurser som företagen behöver för att leverera varor och tjänster som deras kunder vill ha. Kursen behandlar ledning av verksamheter på strategisk till taktisk och operativ nivå.
Strategiska frågor fokuserar på storlek och placering av fabriker, hur struktur för tjänster eller nätverk bestäms och design av försörjningskedjor. Taktiska frågor är bland annat val av produktionslayouter och utrustning. Operativa frågor omfattar produktionsplanering och styrning, lagerhantering, materialhantering och kvalitetsstyrning. I kursen relateras dessa ämnen till människorna i organisationen, mångfaldsfrågor, förhandlingsteknik, företagens sociala ansvar och miljö- och hållbarhetsaspekter.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Minst 90 hp inom huvudområdet maskinteknik, industriell ekonomi eller annat relevant område, varav minst 15 hp G2E (examensarbete). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande reella kompetens från behörighetsgivande examen

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-33215

START/SLUT

Från v.35 2021 till v.44 2021

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Tomas Beno