Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under kursen får du läsa om och diskutera kring hur psykisk ohälsa visar sig hos målgruppen, barn, ungdomar och unga vuxna. Du kommer att få förståelse för olika riskfaktorer för psykisk ohälsa som kan finnas runt målgruppen samt utsatthet i samband med psykisk ohälsa. I arbete är det viktigt att du kan identifiera och stödja de friskfaktorer som finns. Även att se betydelsen av det sociala nätverk barnet, ungdomen eller den unga vuxna har för att kunna ge bra stöd.
Under kursen studeras psykisk ohälsa och dess följder, till exempel utifrån olika psykiatriska diagnoser. Du kommer också att studera traumatisering av barn, ungdomar och unga vuxna med fokus på att uppmärksamma, förstå och stödja. Vidare studeras riskfaktorer, friskfaktorer, familj och nätverkets betydelse vid psykisk ohälsa. Även barnkonventionen, lagstiftning, etiska perspektiv och normmedvetet perspektiv på psykisk ohälsa ingår i kursen.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-71722

START/SLUT

Från v.51 2020 till v.02 2021

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på helfart med ca 10 schemalagda dagar under kursens gång.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Tanja Christensson Håkan Nunstedt

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se