Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Kursen ger grundläggande kunskaper om människan ur flera psykologiska perspektiv samt förtrogenhet med psykologiska begrepp, teorier och problemställningar. Kursen består av sex delkurser. I första delkursen, Biologiskt psykologi, studeras människan som en psykobiologiskt fungerande individ där sinnen och hjärnan står i centrum. I delkursen om Kognitiv psykologi ses människan som en kognitiv varelse som lär sig, samlar kunskaper och erfarenheter, tänker och minns. I delkursen om utvecklingspsykologi studeras hur människan utvecklas i alla dessa aspekter i ett livsloppsperspektiv, och i delkursen om personlighetspsykologi ligger fokus på människors personligheter och hur kunskap om dessa kan användas för att förstå mänskligt beteende. I den femte delkursen i socialpsykologin studeras människans sociala och interagerande aspekter. Genom hela kursen och i en avslutade delkurs övas vetenskapligt förhållningssätt genom att läsa och skriva vetenskapliga texter, samt att förhålla sig kritiskt och reflekterande.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-28002

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Ylva Svensson