Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger grundläggande kunskaper om människan ur flera psykologiska synvinklar samt förtrogenhet med psykologiska begrepp, teorier och problemställningar. Människan är en social varelse som samspelar med personer i sin omgivning, har känslor, en personlighet samt olika drivkrafter bakom sitt beteende. Men även en psykobiologiskt fungerande individ där sinnen och hjärna står i centrum. Vi lär oss, samlar kunskaper och erfarenheter, tänker och minns. Du ska efter kursens slut ha förståelse för och kunskaper kring dessa olika psykologiska perspektiv. Dessutom ska du ha grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, hur vetenskaplig forskning bedrivs samt ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-15020

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.02 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Elisabeth Winroth Hallqvist

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se