Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ger fördjupade kunskaper inom några centrala områden av psykologin. Människan utvecklas under livets gång och några olika faser i livet lyfts fram.
Vidare ska du förvärva kunskaper om och förståelse för människan när det gäller hälsa/ohälsa samt fysiska respektive psykiska funktionsvariationer. Du ges också tid att fördjupa dig inom ett eget valt område för att illustrera psykologins tillämpningar på praktiska problem.
Dessutom ska du vara förtrogen med forskningsmetodologiska möjligheter och problem samt ha ett kritiskt, reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 22.5 högskolepoäng i Psykologi 1-30 hp eller motsvarande.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-15011

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Elisabeth Winroth Hallqvist

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se