Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under kursen fördjupar du din förståelse för och kunskaper om de vetenskapliga frågeställningarna och problemområdena inom psykologiämnet. Stor vikt läggs vid de kvalitativa och kvantitativa verktyg som används i syfte att empiriskt undersöka ämnet. Vidare ska du självständigt och på ett vetenskapligt sätt kunna planera, genomföra och rapportera en forskningsuppgift

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Psykologi varav godkänt resultat på metodkurs om 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) och uppsatsarbete 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus