Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Kurspaketet 61-90hp i psykologi syftar till ett fördjupat kritiskt tänkande utifrån psykologisk teoribildning och en utvecklad förmåga att kunna genomföra självständiga analyser. Härvid ges fördjupade kunskaper och färdigheter i psykologiska forskningsmetoder. Diskussioner om och reflektion över forskningsetiska frågor i psykologisk forskning är relevanta moment i kurspaketet. Stor vikt läggs vid att planera, genomföra och försvara eget uppsatsarbete samt att genomföra opposition på ett uppsatsarbete. Kurspaketet omfattar två metodkurser om sammanlagt 15hp samt en uppsatskurs om 15hp. Den första metodkursen, Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5hp, läses av samtliga. Inför den andra metodkursen väljer studenten att antingen fördjupa sig i Kvantitativ metod 7,5hp eller Kvalitativ metod 7,5hp.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Psykologi varav godkänt resultat på metodkurs om 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) och uppsatsarbete 7,5 högskolepoäng (nivå 31-60) eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-22502

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Gunne Grankvist
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET