Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier på avancerad nivå ökar dina möjligheter att få ett spännande och utvecklande jobb, och att göra karriär både i Sverige och utomlands.
Magisterkursen i psykologi om 30 hp inleds med två delkurser om 7.5 hp. Båda dessa kurser har fokus på analys av kvantitativa data. Den första kursen fokuserar på hur vi kan analysera och bedöma kvaliteten hos enkätdata. En central fråga är om vi med hjälp av enkätfrågorna mäter det vi vill mäta, och om vi mäter detta på att säkert sätt. Den andra delkursen har fokus på metoder för hur analys av historiska data kan ligga till grund för så kallade prediktioner av framtida händelser.
Magisterkursen avslutas med ett examensarbete om 15 hp där du självständigt och på ett vetenskapligt sätt planerar, genomför och författar examensarbetet. I detta tillämpar du kunskaper som inhämtats i de två tidigare nämnda delkurserna.
Förslag på examensarbete I ett examensarbete kan du t ex studera i vilken mån rekryterare anser att magkänsla är en nödvändig del i processen att hitta rätt person för en viss tjänst? Och vilka faktorer kan förklara att vissa rekryteringsansvariga är mer positiva till lita på sin intuition eller magkänsla? Handlar det om rekryterarens utbildning, eller spelar även faktorer som personlighet och tid i yrket en viss roll? Du skulle även kunna studera om personer som i högre grad försöker förstå och ha medkänsla med andra människor hamnar i konflikter på jobbet mer eller mindre ofta? Kan de vara så att de som är mer medkännande oftare är involverade i konflikter? Eller är det tvärtom? Möjligheterna är många.
Vill du ta ut en magisterexamen i psykologi?
Om du vill ta ut en magisterexamen i psykologi behöver du läsa ytterligare 30 hp. Dessa 30 hp behöver inte vara inom psykologiämnet, dock måste 15 hp vara på avancerad nivå. Det finns ett antal lämpliga kurser att läsa här på Högskolan Väst som kan ingå i din magisterexamen.
Kontakta studie- och karriärvägledningen så kan ni gemensamt se över vilka alternativ som finns för att uppnå en magisterexamen.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen eller motsvarande med huvudområdet psykologi.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus