Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Är du intresserad av en helt unik kurs bland svenska högskolor och universitet, där grunderna i människans psykologi studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv? Exempelvis, skiljer sig personligheter eller intelligenser åt mellan kulturer? Hur stor är den kulturella effekten på psykologiska mekanismer, som känsla, tanke och förmåga, särskilt på arbetsplatser? Hur mycket psykologi har vi gemensamt som människor, och hur mycket skiljer kulturer oss åt? Finns det sätt att mäta kultur i arbetslivet?
Kursen riktar sig både till dig som har erfarenheter av andra kulturer och vill läsa om psykologin bakom detta, och till dig som har en del psykologiska kunskaper men vill bredda med kulturell förståelse. Kombinationen av beteendevetenskaplig kompetens med kunskap om individens psykologi och nationell kultur är alltmer eftersökt av arbetsgivare, och något som gör att just din profil kommer att vara extra attraktiv på marknaden.
Ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv löper som en tråd genom hela kursen, och ny internationell forskning ligger till grunden för föreläsningar och workshops som hålls på engelska. Kursen är också öppen för Europeiska studenter, och interkulturella grupp-seminarier är en uppskattad del av kursens utseende. Registrera dig och bli utmanad med vad kulturpsykologisk vetenskap kan erbjuda

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus