Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenten skall kunna:
 • använda normenliga begrepp och scheman för att beskriva reglersystem
 • förstå hur återkoppling både kan förbättra och försämra egenskaper för ett system
 • använda matematiska analysverktyg med och utan datorstöd inom den tidskontinuerliga reglertekniken
 • dimensionera linjära tidskontinuerliga reglersystem
 • analysera fysiskt implementerade reglersystem
 • grundläggande reglertekniska begrepp och scheman (process- och blockscheman, återkoppling)
 • linjära modeller för dynamiska system (överföringsfunktioner och tillståndsmodeller)
 • tidskontinuerliga (och i begränsad omfattning tidsdiskreta) reglersystem
 • blockschemaalgebra
 • bode- och Nyquistdiagram
 • användning av Laplacetransformen som analysverktyg
 • reglersystems egenskaper i tids- och frekvensplanet (noggrannhet, stabilitet och snabbhet)
 • förbättring av reglersystems egenskaper med olika slag av regulatorkompensering (PID)
 • orientering om utvecklingstrender
 • datorberäkningar/simuleringar

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kursen MAA171 Matematik II 7.5 hp eller LDE200 Linjär algebra och derivator 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus