Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenten skall kunna:
 • använda normenliga begrepp och scheman för att beskriva reglersystem
 • förstå hur återkoppling både kan förbättra och försämra egenskaper för ett system
 • använda matematiska analysverktyg med och utan datorstöd inom den tidskontinuerliga reglertekniken
 • dimensionera linjära tidskontinuerliga reglersystem
 • analysera fysiskt implementerade reglersystem
 • grundläggande reglertekniska begrepp och scheman (process- och blockscheman, återkoppling)
 • linjära modeller för dynamiska system (överföringsfunktioner och tillståndsmodeller)
 • tidskontinuerliga (och i begränsad omfattning tidsdiskreta) reglersystem
 • blockschemaalgebra
 • bode- och Nyquistdiagram
 • användning av Laplacetransformen som analysverktyg
 • reglersystems egenskaper i tids- och frekvensplanet (noggrannhet, stabilitet och snabbhet)
 • förbättring av reglersystems egenskaper med olika slag av regulatorkompensering (PID)
 • orientering om utvecklingstrender
 • datorberäkningar/simuleringar

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kursen MAA171 Matematik II 7.5 hp eller LDE200 Linjär algebra och derivator 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2018

ANMÄLNINGSKOD

HV-15017

START/SLUT

Från v.14 2019 till v.23 2019

EXTRA INFORMATION

Undervisningen på utbildningen sker på engelska

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Fredrik Sikström

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se