Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurs webbild

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap kring faktorer som skapar hälsa. Vi ställer frågan vad det är som gör att vissa personer klarar av belastningar på ett bättre sätt än andra under liknande omständigheter. Kursen tar ett helhetsperspektiv på hälsa utifrån ett hälsofrämjande, ett folkhälsovetenskapligt och ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet. Det är på denna teoribildning kursens fokus ligger.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp
  • på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ)
  • kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektiv
  • förstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivå
  • filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes
  • forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
  • frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorer
  • närliggande teorier och begrepp
  • tillämpning av teorin i praktisk verksamhet

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2018

VÅR 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

16 oktober 2017

ANMÄLNINGSKOD

HV-13954

START/SLUT

Från v.03 2018 till v.22 2018

EXTRA INFORMATION

Studera på distans