Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En hand som bläddrar i bok. Foto.

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap kring faktorer som skapar hälsa. Vi ställer frågan vad det är som gör att vissa personer klarar av stress på ett bättre sätt än andra under liknande omständigheter. Kursen tar ett helhetsperspektiv på hälsa utifrån ett hälsofrämjande, ett folkhälsovetenskapligt och ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet. Det är på denna teoribildning kursens fokus ligger. Kursen ger kunskap om salutogen teori, perpektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp
  • på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ)
  • kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektiv
  • förstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivå
  • filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes
  • forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
  • frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorer
  • närliggande teorier och begrepp
  • tillämpning av teorin i praktisk verksamhet

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-78603

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs via inspelade föreläsningar.
Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter