Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap kring faktorer som skapar hälsa. Vi ställer frågan vad det är som gör att vissa personer klarar av stress på ett bättre sätt än andra under liknande omständigheter. Kursen tar ett helhetsperspektiv på hälsa utifrån ett hälsofrämjande, ett folkhälsovetenskapligt och ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet. Det är på denna teoribildning kursens fokus ligger. Kursen ger kunskap om salutogen teori, perpektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp
  • på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ)
  • kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektiv
  • förstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivå
  • filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes
  • forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
  • frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorer
  • närliggande teorier och begrepp
  • tillämpning av teorin i praktisk verksamhet

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

VÅR 2021

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-73922

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

EXTRA INFORMATION

Studera på distans

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Monica Eriksson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se