Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fem studenter som pratar med varandra inne på campus. Foto.
Fungerande samverkan är centralt för att säkerställa patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjande av vårdens resurser. Trots detta beskrivs samverkan återkommande som en utmaning i vården, bland annat i termer av ansvar, avtal och riktlinjer, ersättningssystem, informationsöverföring, uppföljning samt mötet mellan olika kunskapsområden, rutiner och tidsperspektiv. Utmaningarna med att samverka inom och mellan organisationer respektive professioner kan se delvis olika ut, men många gånger har utmaningarna liknande grund. Förutom riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning behövs också tillit, initiativförmåga och insikt i varandras professionella kunskap.
Denna kurs utgör en arena för att mötas och lära över organisatoriska och professionella gränser, och syftar till att kursdeltagare ska utveckla kunskaper om centrala mekanismer för samverkan och färdigheter för arbete i samverkan, med särskilt fokus på vårdens övergångar och patienten i centrum.
Kursen utgår i stort från “samverkans varför, vad och hur“ – mer specifikt teoretiska begrepp om samverkan och samverkan som arbetsform, lagar och riktlinjer som berör samverkan inom vården, utmaningar och möjligheter med samverkan samt kursdeltagarnas egna erfarenheter och föreställningar. Kursens pedagogiska idé bygger på arbetsintegrerat lärande och varvar därför föreläsningar och gruppdiskussioner/workshops med syfte att skapa förutsättningar för såväl teoriförankring som erfarenhetsutbyte. Det kommer att finnas utrymme för fördjupning utifrån intresse och kunskapsbehov avseende exempelvis organisering och styrning av samverkan, eller samverkan mellan olika vårdgivare och professioner i vårdverksamheter.
Kursen ges online, med 4-5 kurstillfällen samt inspelade föreläsningar. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha utvecklat en djupare förståelse av den komplexitet som arbete i samverkan innebär, samt ha utvecklat sin förmåga att arbeta och lära i miljöer som kräver förhandling, initiativ, flexibilitet och lyhördhet. Som examinerande moment deltar kursdeltagarna i en workshop, ett litteraturseminarium samt lämnar in en skriftlig inlämningsuppgift, med utgångspunkt i den egna praktiken och gruppdiskussioner som förts under kursens gång, som diskuteras vid ett avslutande seminarium.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Filosofie kandidatexamen om minst 180 hp i vårdvetenskap, omvårdnad, medicin eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-70120

START/SLUT

Från v.15 2021 till v.22 2021

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Annika Eklund Ulla Fredriksson Larsson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se