Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Fungerande samverkan är centralt för att säkerställa patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjande av vårdens resurser. Trots detta beskrivs samverkan återkommande som en utmaning i vården, bland annat i termer av ansvar, avtal och riktlinjer, ersättningssystem, informationsöverföring, uppföljning samt mötet mellan olika kunskapsområden, rutiner och tidsperspektiv. Utmaningarna med att samverka inom och mellan organisationer respektive professioner kan se delvis olika ut, men många gånger har utmaningarna liknande grund. Förutom riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning behövs också tillit, initiativförmåga och insikt i varandras professionella kunskap.
Denna kurs utgör en arena för att mötas och lära över organisatoriska och professionella gränser, och syftar till att kursdeltagare ska utveckla kunskaper om centrala mekanismer för samverkan och färdigheter för arbete i samverkan, med särskilt fokus på vårdens övergångar och patienten i centrum. Kursen utgår i stort från “samverkans varför, vad och hur“ i vårdövergångar – mer specifikt begrepp om samverkan och samverkan som styrnings- och arbetsform, utmaningar och möjligheter med samverkan, samt hur riktlinjer och liknande avseende samverkan kan tillämpas i verksamheterna. Kursens pedagogiska idé bygger på arbetsintegrerat lärande med syfte att skapa förutsättningar för såväl teoriförankring som erfarenhetsutbyte. Det kommer att finnas utrymme för fördjupning utifrån intresse och kunskapsbehov avseende exempelvis organisering och styrning av samverkan, eller samverkan mellan olika vårdgivare och professioner i vårdverksamheter.
Kursen är nätbaserad med inspelade föreläsningar, och två examinerande obligatoriska ”live-tillfällen” online, samt valfria diskussionstillfällen som tar utgångspunkt i kursens teman och kursdeltagarnas erfarenheter. Kursen riktar sig främst till dig som arbetar patient-eller brukarnära och i ditt arbete möter övergångar mellan vårdgivare och professioner. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha utvecklat en djupare förståelse av den komplexitet som samverkan för den enskildes bästa innebär, samt ha utvecklat sin förmåga att arbeta och lära i miljöer som kräver förhandling, flexibilitet och lyhördhet. Som examinerande moment genomförs ett litteraturseminarium samt två skriftliga inlämningsuppgifter, varav den sista uppgiften också examineras i seminarium.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Filosofie kandidatexamen om minst 180 hp i vårdvetenskap, omvårdnad, medicin eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Ingen undervisningstid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-75644

START/SLUT

Från v.46 2024 till v.03 2025

EXTRA INFORMATION

Undervisning genomförs via inspelade föreläsningar.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Kursplanen är ej publicerad