Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att ha sår kan vara en problematisk situation för patienten och utgöra ett lidande. En del sår ger ständig smärta, sår kan lukta illa, vara vätskande och sår kan vara stigmatiserande. Det finns olika typer av sår och inom sårläkning har det skett en omfattande forskning och metoderna utvecklas hela tiden. Att behandla sår är en omfattande arbetsuppgift för sjuksköterskor inom de flesta discipliner.
Kursen i sår och sårbehandling utgår ifrån en personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad och behandling samt egenvård där innehållet också fokuserar undervisning av patienter, närstående och annan vårdpersonal.
I kursen studeras olika sårtyper, sårbehandlingar och sårbehandlingsprodukter, smärta, nutrition, livsstil, inflammation, infektionstillstånd och smittspridning. Provtagning, diagnostik, bedömnings-instrument och upprättande av sårbehandlingsplan ingår också liksom etiska, rättssäkra och hälsoekonomiska aspekter.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-77145

START/SLUT

Från v.36 2020 till v.45 2020

EXTRA INFORMATION

Kursen läses på halvfart med en schemalagd dagar per vecka, tisdag.

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Annelise Tilly Lund Maria Werthén

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se