Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.
Kursen behandlar människan i ett föränderligt arbetsliv utifrån ett sociologiskt perspektiv. På organisationsnivå står frågor om förändrade villkor för arbetets organisering, kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus. Kursen ger dig en förmåga att identifiera, kartlägga, kritiskt granska och analysera problem som rör nya organisations-och styrningsformer i relation till tillit, delaktighet och medbestämmande i arbetslivet. Kursen syftar vidare till att ge kunskaper om och problematisera olika samverkansformer. Kursen arbetar aktivt med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och lärare, samt mellan akademi och arbetsliv. En väsentlig del av utbytet består i att alla studerande skall ha en referensorganisation som de bl.a. kan hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån.

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Kandidatexamen inom huvudområdet sociologi eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus